Beterboek

------- Huisregels -------

Eerste bezoek
Bij het eerste bezoek dient u het pasje voor de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Bereikbaarheid van de praktijk
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en van 13.45 uur tot 16.15 uur. Op vrijdagochtend kunt u het antwoordapparaat inspreken; we bellen dan zo snel mogelijk terug.
U kunt ons ook mailen: info@orthobest.nl.

Afspraken kunnen niet altijd buiten schooltijd
Bij het plannen van de afspraken proberen wij uiteraard met uw wensen rekening te houden.
Echter het grootste deel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande jeugd, hierdoor kan schoolverzuim niet altijd voorkomen worden. De langere afspraken (vanaf een half uur) worden in de ochtend gepland. We vragen hiervoor uw begrip.

Alle behandelingen volgens afspraak
Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Zo beperken wij de wachttijden. Wij vragen u en/of uw kind dan ook om op tijd aanwezig te zijn voor een afspraak. Bent u verhinderd, dan verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Als de afspraak later wordt afgebeld of u niet op een afspraak verschijnt, worden bij een tweede keer de kosten voor de afspraak gewoon in rekening gebracht.

Spoed-/pijnklachten
In onze agenda plannen we iedere dag ruimte voor het verhelpen van spoedklachten. Bij een spoedeisende klacht kunt u telefonisch een afspraak maken. Met spoedeisende klachten kunt u vrijwel altijd nog dezelfde dag bij ons terecht. In het weekend, tijdens feestdagen en vakanties worden ernstige klachten verholpen door de dienstdoende orthodontist uit de regio. Op deze site en ons antwoordapparaat wordt duidelijk aangegeven wie de dienstdoende orthodontist is en hoe u contact op kunt nemen.

------- Team -------

@eline

E.A.M. van der Schoot

Karin

@Sorajah

Sorajah

@Ankie

Ankie

@Eef

Eef

@Marieke

Marieke

@Femke

Femke

@Suzanne

Suzanne

@Sarah

Sarah

------- Klachtenregeling -------

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties of een klacht? Dan horen wij dat graag. Alleen als wij weten wat u dwars zit, kunnen wij er immers iets aan doen. Bovendien is elke klacht voor ons een kans om het een volgende keer beter te doen. Opmerkingen, vragen en klachten kunt u melden bij de balieassistente. Zij zorgt ervoor dat uw melding in behandeling wordt genomen. Daarna nemen we contact met u op. U kunt erop rekenen dat wij uw opmerkingen en vragen serieus nemen.

 

logo.nmt
Lid Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:
– klachtenregeling voor patiënten.

Suzanne

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-03-2017.

Sarah

Orthodontie/preventie assistente werkzaam sinds 01-04-2011.

Barbara

Orthodontie assistente werkzaam sinds 14-05-2001.

Wendy

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-08-2005.
Opleiding mondhygiëne, hogeschool Holland Diemen, afgerond in 2002

Femke

Orthodontie assistente werkzaam sinds 12-02-1997.

Marieke

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-02-2008.
Opleiding mondzorgkunde, hogeschool Utrecht , afgerond in 2006

Eef

Orthodontie/preventie assistente. Werkzaam sinds 1-3-2012.

@Ankie

Ankie

Balieassistente. Werkzaam sinds 01-11-2015.

Sorajah

Orthodontieassistente, in dienst sinds 1-9-2014

 


vvo_small

E.A.M van der Schoot

Tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1985-1990,
Specialisatie in de dento-maxillaire orthopaedie aan de VU in Amsterdam van 1992-1996.
Praktijk gestart op 01-02-1997.

Lid van vereniging van orthodontisten (VvO): in bezit van keurmerk voor orthodontie

De vier jaar durende fulltime specialistenopleiding aan de universiteit vormt de basis voor hoge kwaliteit. Maar ook op andere manieren wordt de kwaliteit van de behandeling van orthodontisten bewaakt en verbeterd.
Pas na succesvolle afronding van de tandartsopleiding, kan de vierjarige universitaire opleiding tot orthodontist worden gevolgd. Na het behalen van het examen kunnen orthodontisten zich in het specialistenregister laten registreren. Orthodontisten in Nederland moeten zijn ingeschreven in dit register dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld (www.bigregister.nl). De titel ‘orthodontist’ is dus wettelijk beschermd.
Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie) en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma zelfs verplicht. Bij visitatie beoordeelt een commissie de praktijk en het werk van een orthodontist. Het officiële rapport van een praktijkbezoek van de commissie is iedere keer een stimulans om de orthodontische zorg nog verder te verbeteren.
Ook zijn VvO-leden verplicht een minimum aantal uren per jaar nascholing te volgen. Vroeger was je orthodontist voor het leven. Mede op verzoek van de VvO heeft de minister van VWS dit veranderd. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde.

Karin

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-06-2007.