Beterboek

------- FAQ -------

Wat is orthodontie?

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde. Orthodontie houdt zich bezig met het verbeteren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

Waarom moet iemand naar de orthodontist?

Er zijn veel orthodontische afwijkingen. In de eerste plaats zijn er orthodontische afwijkingen die het gevolg zijn van het verkeerd groeien van de kaken. Zo kan de onderkaak bijvoorbeeld te weinig groeien. Hierdoor lijkt het vaak alsof de boventanden te ver naar voren staan. Ook kan de onderkaak te hard groeien. In de volksmond wordt deze afwijking wel een "centenbak" genoemd. Kaken kunnen ook teveel naar links of naar rechts groeien. Het gezicht wordt dan asymmetrisch.
In de tweede plaats zijn er orthodontische afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit. Er kan bijvoorbeeld te weinig ruimte zijn voor de tanden en kiezen. Hierdoor kunnen de tanden en kiezen elkaar overlappen. Er kan ook juist te veel ruimte zijn. Dit leidt tot spleten tussen de tanden en kiezen. Er zijn nog diverse andere soorten afwijkingen, zoals het ontbreken van tanden en kiezen.
Bij veel patiënten is sprake van een combinatie van afwijkingen van zowel de stand van de kaken als de stand van het gebit.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt twee tot drie jaar. De behandelduur is afhankelijk van de afwijking, de groei en ontwikkeling en de medewerking van de patiënt. Eens in de 4-6 weken is er een afspraak nodig voor het controleren en bijstellen van de beugel. Na de behandeling volgt een zogenaamde retentieperiode. Met behulp van spalken, eventueel in combinatie met uitneembare beugels, wordt dan de positie van tanden en kiezen vastgehouden.

Wat zijn de meest voorkomende beugels?

Er zijn verschillende soorten beugels. Hieronder staan de meest voorkomende beugels. Klik op de beugel voor meer informatie.

Hoe poets je je tanden als je een vaste beugel hebt?

Klik hier voor de poetsinstructies.

Wat moet je doen als er problemen met de beugel zijn?

Als zich op een lastige tijd of plaats problemen voordoen met de beugel, bedenk dan eerst goed wat de oorzaak van het probleem is. Kijk vervolgens in de troubleshooter om te zien wat de oplossing is.

Hoeveel kost een orthodontische behandeling?

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost ongeveer € 2.500,-. De vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar en is opgenomen in het aanvullende pakket. Raadpleeg daarom uw ziektekostenpolis voor de vergoedingen voor uw behandeling.

Suzanne

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-03-2017.

Sarah

Orthodontie/preventie assistente werkzaam sinds 01-04-2011.

Barbara

Orthodontie assistente werkzaam sinds 14-05-2001.

Wendy

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-08-2005.
Opleiding mondhygiëne, hogeschool Holland Diemen, afgerond in 2002

Femke

Orthodontie assistente werkzaam sinds 12-02-1997.

Marieke

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-02-2008.
Opleiding mondzorgkunde, hogeschool Utrecht , afgerond in 2006

Eef

Orthodontie/preventie assistente. Werkzaam sinds 1-3-2012.

@Ankie

Ankie

Balieassistente. Werkzaam sinds 01-11-2015.

Sorajah

Orthodontieassistente, in dienst sinds 1-9-2014

 


vvo_small

E.A.M van der Schoot

Tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1985-1990,
Specialisatie in de dento-maxillaire orthopaedie aan de VU in Amsterdam van 1992-1996.
Praktijk gestart op 01-02-1997.

Lid van vereniging van orthodontisten (VvO): in bezit van keurmerk voor orthodontie

De vier jaar durende fulltime specialistenopleiding aan de universiteit vormt de basis voor hoge kwaliteit. Maar ook op andere manieren wordt de kwaliteit van de behandeling van orthodontisten bewaakt en verbeterd.
Pas na succesvolle afronding van de tandartsopleiding, kan de vierjarige universitaire opleiding tot orthodontist worden gevolgd. Na het behalen van het examen kunnen orthodontisten zich in het specialistenregister laten registreren. Orthodontisten in Nederland moeten zijn ingeschreven in dit register dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld (www.bigregister.nl). De titel ‘orthodontist’ is dus wettelijk beschermd.
Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie) en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma zelfs verplicht. Bij visitatie beoordeelt een commissie de praktijk en het werk van een orthodontist. Het officiële rapport van een praktijkbezoek van de commissie is iedere keer een stimulans om de orthodontische zorg nog verder te verbeteren.
Ook zijn VvO-leden verplicht een minimum aantal uren per jaar nascholing te volgen. Vroeger was je orthodontist voor het leven. Mede op verzoek van de VvO heeft de minister van VWS dit veranderd. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde.

Karin

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-06-2007.