Beterboek

------- SOS -------

Is er iets mis met de beugel van uzelf of van uw kind? Is er sprake van (ernstige) pijnklachten als gevolg van het dragen van de beugel? Dan wilt u natuurlijk dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt. Het is verstandig om meteen contact met ons op te nemen.

Tijdens praktijkuren
Als de praktijk geopend is, kunt u met de balieassistente een afspraak maken om de klacht te laten verhelpen.

In het weekend, tijdens vakanties en feestdagen
In het weekend, tijdens vakanties en feestdagen kunt u hier zien welke orthodontist spoeddienst heeft. Tevens kunt u naar onze praktijk bellen, u hoort dan op ons antwoordapparaat welk nummer u kunt bellen voor ernstige pijnklachten.
Bent u op vakantie, dan kunt u eventueel daar contact opnemen met een tandarts of orthodontist in de buurt.

Tijdelijke oplossingen
Als zich op een lastige tijd of plaats problemen voordoen met de beugel, kunt u soms zelf iets doen om het probleem (tijdelijk) op te lossen. Bedenk eerst goed wat de oorzaak van het probleem is. Kijk vervolgens in de troubleshooter om te zien wat u kunt doen.

------- Troubleshooter -------

Er is iets losgegaan aan de beugel.

Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons. Gaat er iets los in het weekend/vakantie en heb je daar veel last van, dan mag je jezelf pijnvrij maken door het storende deel eruit te halen.

Een losse (uitneembare) beugel is helemaal kapot of doet erg pijn.

Laat de beugel uit en maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Een losse (uitneembare) beugel is kapot, maar je kunt hem nog wel dragen.

Blijf de beugel dragen en maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Er zit bij een vaste beugel een plaatje (bracket) los.

Als je last hebt van het plaatje, kun je het bedekken met suikervrije kauwgom of was. Stop met het dragen van elastiekjes, maar laat het plaatje gewoon zitten. Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Er prikt bij een vaste beugel iets in de wang of de tong.

Bedek het irriterende deel van de beugel met suikervrije kauwgom of was. Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Er zit bij een vaste beugel een ringetje (bandje) om een kies los.

Als je last hebt van het ringetje, kun je het bedekken met suikervrije kauwgom of was. Stop met het dragen van elastiekjes, maar laat het ringetje gewoon zitten. Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Het ringetje (bandje) om de kies, waar de buitenbeugel aan vast hoort te zitten, zit los.

Laat de buitenbeugel uit. Als je last van het ringetje hebt, kun je het met suikervrije kauwgom of was bedekken. Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

De spalk achter mijn tanden zit los of is gebroken, maar het doet geen pijn.

Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons om de spalk te laten repareren.

De spalk achter mijn tanden zit los en prikt in mijn tong.

Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons. In het weekend mag je het draadje er eventueel uittrekken.

De spalk is in zijn geheel losgekomen.

Bewaar de spalk en maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

De activator (blokbeugel) veroorzaakt een drukplek (blaar).

Laat de beugel uit en maak zo snel mogelijk een afspraak met ons. Draag de beugel wel in de nacht voordat je een afspraak hebt, zodat dan duidelijk te zien is waar het probleem zit.

Als er iets van je beugel afbreekt (een stukje kunsthars of een klammer), dan hoef je hiervoor niet terug te komen als het geen pijn veroorzaakt.

De beugel zit niet meer lekker.

Maak zo snel mogelijk een afspraak met ons.

Suzanne

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-03-2017.

Sarah

Orthodontie/preventie assistente werkzaam sinds 01-04-2011.

Barbara

Orthodontie assistente werkzaam sinds 14-05-2001.

Wendy

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-08-2005.
Opleiding mondhygiëne, hogeschool Holland Diemen, afgerond in 2002

Femke

Orthodontie assistente werkzaam sinds 12-02-1997.

Marieke

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-02-2008.
Opleiding mondzorgkunde, hogeschool Utrecht , afgerond in 2006

Eef

Orthodontie/preventie assistente. Werkzaam sinds 1-3-2012.

@Ankie

Ankie

Balieassistente. Werkzaam sinds 01-11-2015.

Sorajah

Orthodontieassistente, in dienst sinds 1-9-2014

 


vvo_small

E.A.M van der Schoot

Tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1985-1990,
Specialisatie in de dento-maxillaire orthopaedie aan de VU in Amsterdam van 1992-1996.
Praktijk gestart op 01-02-1997.

Lid van vereniging van orthodontisten (VvO): in bezit van keurmerk voor orthodontie

De vier jaar durende fulltime specialistenopleiding aan de universiteit vormt de basis voor hoge kwaliteit. Maar ook op andere manieren wordt de kwaliteit van de behandeling van orthodontisten bewaakt en verbeterd.
Pas na succesvolle afronding van de tandartsopleiding, kan de vierjarige universitaire opleiding tot orthodontist worden gevolgd. Na het behalen van het examen kunnen orthodontisten zich in het specialistenregister laten registreren. Orthodontisten in Nederland moeten zijn ingeschreven in dit register dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld (www.bigregister.nl). De titel ‘orthodontist’ is dus wettelijk beschermd.
Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie) en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma zelfs verplicht. Bij visitatie beoordeelt een commissie de praktijk en het werk van een orthodontist. Het officiële rapport van een praktijkbezoek van de commissie is iedere keer een stimulans om de orthodontische zorg nog verder te verbeteren.
Ook zijn VvO-leden verplicht een minimum aantal uren per jaar nascholing te volgen. Vroeger was je orthodontist voor het leven. Mede op verzoek van de VvO heeft de minister van VWS dit veranderd. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde.

Karin

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-06-2007.