Beterboek

------- Wat is orthodontie -------

Het verbeteren van de stand van tanden in de kaken met beugels noemen we orthodontie. Orthodontie is een specialistisch onderdeel van de tandheelkunde. Een orthodontist heeft eerst vijf jaar aan de universiteit gestudeerd om tandarts te worden. Daarna heeft hij of zij nog eens een vierjarige studie gevolgd om zich te specialiseren. Een orthodontist houdt zich niet bezig met het werk van tandartsen. Er zijn wel tandartsen die zich bezighouden met beugels, maar dat zijn dus geen specialisten.

Een orthodontist doet meer dan alleen tanden rechtzetten. Bij OrthoBest kijken we naar het gebit, de kaken en het gezicht. Zelfs naar de tong, wangen en lippen. Als het nodig is, krijgt iemand een beugel. Soms veranderen we zelfs iets in de stand van de kaken. Bij volwassenen gebeurt dit operatief. Wij zorgen er dus voor dat iemand mooie rechte tanden en een mooi gezicht krijgt. Met tanden en kiezen die goed op elkaar passen.

------- Wat kun je verwachten -------

Tijdens het eerste consult bepaalt de orthodontist of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en of het moment goed is om met deze behandeling te starten. We maken röntgenfoto’s, foto’s van het gebit en het gezicht en  een gebitsafdruk. De orthodontist stelt vervolgens een behandelplan op maat op. Pas nadat het behandelplan met de daarbij behorende kostenbegroting met u besproken is, wordt een afspraak gemaakt om de beugel te plaatsen. Tijdens de orthodontische behandeling blijft de (half)jaarlijkse controle bij de tandarts noodzakelijk.

Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt twee tot tweeënhalf  jaar. De behandelduur is afhankelijk van de afwijking, de groei en ontwikkeling en de medewerking van de patiënt. Eens in de vier tot zes weken is er een afspraak nodig voor het controleren en bijstellen van de beugel. Na de behandeling volgt een zogenaamde retentieperiode. Met behulp van spalken en eventueel een uitneembare nachtbeugel, wordt dan de bereikte positie van tanden en kiezen behouden. Het uiteindelijke resultaat is een schitterend gebit en een stralende lach.

------- Beugels -------

activator

Activator

Een activator is een beugel die de onderkaak meer naar voren laat groeien, zodat daarna de onder- en bovenkaak goed op elkaar passen.

headgear

Headgear

Een headgear is een beugel waarmee de groei van de bovenkaak wordt tegengehouden en waarmee ruimte wordt gemaakt binnen de boventandboog.

Vaste beugel

Een vaste beugel is een beugel waarbij op iedere tand een bracket is geplakt. Soms worden er bandjes om de kiezen geplaatst. Door de brackets loopt een draad en deze zorgt ervoor dat de tanden gaan verplaatsen.

Botankers

Botankers kunnen voor verschillende doeleinden worden toegepast. Bij jongeren bijvoorbeeld om een omgekeerde beet te corrigeren. Bij volwassen kunnen deze dienen ter vervanging van een buitenbeugel (headgear).

Correctieveren

Correctieveren zijn een alternatief voor elastieken. Dit zijn metalen veren die vastgemaakt worden aan de beugel en waarmee de onderkaak naar voren wordt geduwd. De boven- en onderkaak zijn hierdoor aan elkaar verbonden en op deze manier worden de kaken in de juiste stand gezet.

Retentiebeugels

Een retentiespalk zorgt dat de voortanden niet meer kunnen verplaatsen na het verwijderen van de vaste beugel. Dit is een dunne draad die aan de achterzijde van je onder- en bovenvoortanden wordt geplakt. Omdat het gebit altijd in beweging blijft, ook als het volgroeid is, dien je de spalken voor onbepaalde tijd te dragen. Daarnaast zijn er verschillende retentieplaten, die ’s nachts gedragen dienen te worden om de breedte van de kaak te stabiliseren.

Invisalign

Invisalign is een onzichtbare beugel. Link

meer dan een glimlach
een goed gevoel
het straalt vertrouwen uit
een stukje kunst…

------- Resultaat -------

voor-1
Voor
resultaat-1
Resultaat
voor-2
Voor
resultaat-2
Resultaat

Voor

Resultaat

------- Tarieven en vergoeding -------

Wij zijn in onze praktijk liever met onze patiënten bezig dan met onze financiële administratie, daarom hebben wij onze financiële administratie overgedragen aan de specialist op dit terrein namelijk Netpoint Factoring BV.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot uw nota’s kunt u terecht op een speciale website: www.uwdeclaraties.nl. U heeft ook de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met Netpoint Factoring BV op telefoonnummer 0900-6876468 (à € 1,- per gesprek).

De tarieven zijn vanaf 2013 wettelijk bepaald en zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Klik hier voor de orthodontie tarieven 2017.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden NMT.

Klik hier voor informatie over vergoeding van orthodontie door zorgverzekeraars.

Suzanne

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-03-2017.

Sarah

Orthodontie/preventie assistente werkzaam sinds 01-04-2011.

Barbara

Orthodontie assistente werkzaam sinds 14-05-2001.

Wendy

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-08-2005.
Opleiding mondhygiëne, hogeschool Holland Diemen, afgerond in 2002

Femke

Orthodontie assistente werkzaam sinds 12-02-1997.

Marieke

Orthodontie assistente/mondhygiëniste werkzaam sinds 01-02-2008.
Opleiding mondzorgkunde, hogeschool Utrecht , afgerond in 2006

Eef

Orthodontie/preventie assistente. Werkzaam sinds 1-3-2012.

@Ankie

Ankie

Balieassistente. Werkzaam sinds 01-11-2015.

Sorajah

Orthodontieassistente, in dienst sinds 1-9-2014

 


vvo_small

E.A.M van der Schoot

Tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1985-1990,
Specialisatie in de dento-maxillaire orthopaedie aan de VU in Amsterdam van 1992-1996.
Praktijk gestart op 01-02-1997.

Lid van vereniging van orthodontisten (VvO): in bezit van keurmerk voor orthodontie

De vier jaar durende fulltime specialistenopleiding aan de universiteit vormt de basis voor hoge kwaliteit. Maar ook op andere manieren wordt de kwaliteit van de behandeling van orthodontisten bewaakt en verbeterd.
Pas na succesvolle afronding van de tandartsopleiding, kan de vierjarige universitaire opleiding tot orthodontist worden gevolgd. Na het behalen van het examen kunnen orthodontisten zich in het specialistenregister laten registreren. Orthodontisten in Nederland moeten zijn ingeschreven in dit register dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld (www.bigregister.nl). De titel ‘orthodontist’ is dus wettelijk beschermd.
Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie) en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma zelfs verplicht. Bij visitatie beoordeelt een commissie de praktijk en het werk van een orthodontist. Het officiële rapport van een praktijkbezoek van de commissie is iedere keer een stimulans om de orthodontische zorg nog verder te verbeteren.
Ook zijn VvO-leden verplicht een minimum aantal uren per jaar nascholing te volgen. Vroeger was je orthodontist voor het leven. Mede op verzoek van de VvO heeft de minister van VWS dit veranderd. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde.

Karin

Orthodontie assistente, werkzaam sinds 01-06-2007.